Spoločenstvo
SHEKINAH

„Zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas:
„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.“
Mt 17, 5
Víziou spoločenstva Shekinah
je spolupracovať na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov
a BYŤ ZNAMENÍM BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA A JEHO PRÍTOMNOSTI VO SVETE,
aby BIEDNI A OPUSTENÍ MOHLI POČUT OTCOV HLAS
a ZAKÚSIŤ LÁSKU JEŽIŠA VYKUPITEĽA
rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého.
spolocenstvo@shekinah.sk